Blog dla Frankowiczów

Panel Ekspertów. Skutki wyroków TSUE i prognozy korzyści dla frankowiczów w 2024. Webinar po orzeczeniu C-28/22 czwartek 14.12.2023 godz. 19:00

Avatar Kamil ChwiedosikKamil Chwiedosik - 11 grudnia 2023
Już 14 grudnia zapadnie kolejne ważne rozstrzygnięcie dla banków i frankowiczów. TSUE rozpozna sprawę C-28/22, w której odpowie na pytania zadane przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Pomyślny dla kredytobiorców wyrok z 7 grudnia pozwala przewidywać, że i to orzeczenie będzie dla nich korzystne. Tego samego dnia o 19:00 odbędzie się ekspercki panel, na którym będę wraz z adwokatem Wiktorem Budzewskim oraz radcą prawnym Pawłem Wichanem omawiał wpływ wyroków TSUE na sytuację kredytobiorców frankowych, eurowych, a także złotówkowych.
  • Wyroki TSUE dla frankowiczów w 2024 przyniosą rewelacyjne zmiany i przełomowe rozstrzygnięcia dzięki sprawom C-140/22 – 07.12.2023 r. oraz C-28/22 – 14.12.2023 r., a także pozostałym orzeczeniom Sądu Najwyższego Unii Europejskiej 
  • Korzyści dla posiadaczy kredytów frankowych po wyrokach TSUE będą ogromne – szczególnie w kontekście odsetek, zarzutu zatrzymania, przedawnienia roszczeń banków i wpływu na negocjacje grupowe z bankami prowadzone przez Departament Mediacji i Ugód ŻBK
  • Panel Ekspertów ŻBK po wyroku TSUE C-28/22 – prognozy dla frankowiczów odnośnie wyroku SN dotyczącego bezskuteczności zawieszonej, braku waloryzacji umownej dla banków oraz niekorzystnych dla banków wyroków NSA z komentarzem adwokata Wiktora Budzewskiego
  • Analiza skutków grudniowych wyroków TSUE dla kredytobiorców frankowych, eurowych i posiadających kredyty złotówkowe oparte na wskaźniku WIBOR z komentarzem radcy prawnego Pawła Wichana

 

Panel Ekspertów po orzeczeniu C-28/22. Skutki wyroków TSUE i prognozy dla frankowiczów w 2024.

Panel Ekspertów po orzeczeniu C-28/22. Skutki wyroków TSUE i prognozy dla frankowiczów w 2024.

YouTube player

Już wkrótce frankowicze mogą spodziewać się kolejnej dobrej wiadomości z TSUE

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie frankowej C-28/22 to kolejny ważny wyrok dla osób posiadających kredyty indeksowane lub denominowane do franka szwajcarskiego w Polsce. Przede wszystkim TSUE ma ocenić, czy banki mają prawo do zgłaszania zarzutu zatrzymania w trakcie procesów sądowych, co pozwala im uniknąć zapłaty odsetek za opóźnienie na rzecz kredytobiorców.

7 grudnia TSUE ogłosił wyrok w sprawie C-140/22, gdzie warszawski sąd zapytał m.in. o kwestię wiązania daty naliczania odsetek z momentem wydania przez konsumenta w sądzie oświadczenia o woli unieważnienia umowy. Zarówno zarzut zatrzymania, jak i oświadczenie o unieważnieniu umowy, są używane przez banki do unikania płacenia odsetek za opóźnienie i skracania okresu ich naliczania.

Ponadto jedno z pytań prejudycjalnych w sprawie C-28/22 również dotyczy kwestii rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia dla banku. W wyroku z 7 grudnia TSUE pośrednio odpowiedział na to zagadnienie, wskazując, że odsetki należne frankowiczom należy naliczać od momentu wezwania do zapłaty, czyli najpóźniej od złożenia pozwu o kredyt CHF. Umowa frankowa jest nieważna – niezależnie od oświadczenia woli konsumenta o zgodzie na tę nieważność. W konsekwencji roszczenie banków również najpóźniej powinno rozpocząć swój termin przedawniania się w momencie otrzymania pozwu. A to oznacza, że w wielu sprawach CHF roszczenie banków jest już przedawnione (przedsiębiorcy mają tylko 3 lata na dochodzenie swoich roszczeń). Niewykluczone, że w wyroku C-28/22 TSUE doprecyzuje jeszcze swój pogląd w tej kwestii.

Wyroki TSUE a WIBOR Czy frankowicze pomogą złotówkowiczom?

Dokonania frankowiczów w zakresie walki o swoje prawa stanowią fenomen w skali całej Europy. W Luksemburgu mówi się, że kredytobiorcy frankowi w Polsce stanowią wzór dla innych grup konsumenckich, które zostały pokrzywdzone przez instytucje finansowe czy szerzej – przez nieuczciwych przedsiębiorców. Im więcej zapada wyroków unieważniających toksyczne kredyty we frankach, tym coraz śmielej się mówi o problematycznych kredytach złotówkowych opartych o stawkę WIBOR. Czy złotówkowicze pójdą w ślady frankowiczów?

Serdecznie zapraszam na webinar z moim udziałem oraz ekspertów: adwokata Wiktora Budzewskiego i radcy prawnego Pawła Wichana. Rozmowę będzie moderować dziennikarka i członkini społeczności ŻBK Zofia Karaszewska. Webinar odbędzie się o godzinie 19:00 tego samego dnia, w którym zapadnie wyrok TSUE, tj. 14 grudnia . Tematy, które m.in. poruszymy, to:

  • Korzyści dla frankowiczów w 2024 roku. Jak ostatnie wyroki wpłyną na kredyty frankowe?
  • Prognozy dla frankowiczów odnośnie wyroku SN dotyczącego bezskuteczności zawieszonej w świetle wyroków TSUE
  • Frankowicze a brak waloryzacji umownej dla banków ze względu na nieważność umowy kredytu
  • Niekorzystne dla banków wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jak wpłyną na grupowe negocjacje prowadzone przez Departament Mediacji i Ugód ŻBK?
  • Analiza skutków grudniowych wyroków TSUE dla kredytów waloryzowanych do walut obcych (m.in. frankowych, eurowych i jenowych) oraz kredytów złotowych. Czy WIBOR znajdzie się pod ostrzałem?
Kamil Chwiedosik
Kamil Chwiedosik
Od wielu lat zajmuję się wsparciem osób, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej na skutek nieuczciwej działalności instytucji finansowych. Takie osoby często nie wiedzą, w jaki sposób mogą uzyskać pomoc w obszarze swoich praw konsumenckich. Niejednokrotnie spotykałem się u takich osób z poczuciem wstydu i dyskomfortu, uczuciami zupełnie bezpodstawnymi, gdyż sytuacja, w której się znaleźli, nie jest wcale wynikiem ich zaniedbania czy lekkomyślności.