Przykładowe wyroki wydane przez Sąd w sprawach,
które prowadziłem w ramach
zespołu ekspertów prawa finansowego i ekonomii.

Przez 9 lat odbyłem już ponad 2700 konsultacji z frankowiczami, natomiast liczba spraw, które prowadzę w ramach zespołu ekspertów przekracza już 2500 spraw sądowych. Osiągnięte wyroki są efektem wytężonej pracy ekspertów wielu dziedzin, a w szczególności reprezentujących na salach sądowych radców prawnych i adwokatów. Z uwagi jednak na kodeks etyki zawodowej, prawnicy nie mogą powoływać się na wyroki w innych swoich sprawach. Dlatego też ich nazwiska nie pojawiają się przy okazji publikacji orzeczeń sądowych. Z uwagi na brak prawa precedensu w Polsce, każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie przez sąd i nie ma gwarancji wygrania postępowania sądowego. W tym miejscu warto wspomnieć o tym, że wszystkie sprawy do tej pory zakończyły się prawomocnymi wygranymi na zasadzie teorii dwóch kondykcji.