Przykładowe wyroki wydane przez Sąd w sprawach, które prowadziłem w ramach zespołu ekspertów prawa finansowego i ekonomii:

Wszystkie powyższe postępowania sądowe prowadziłem w ramach zespołu prawa finansowego i ekonomii. Osiągnięte wyroki są efektem wytężonej pracy ekspertów wielu dziedzin, a w szczególności reprezentujących na salach sądowych radców prawnych i adwokatów. Z uwagi jednak na kodeks etyki zawodowej, prawnicy nie mogą powoływać się na wyroki w innych swoich sprawach. Dlatego też ich nazwiska nie pojawiają się przy okazji publikacji orzeczeń sądowych. Z uwagi na brak prawa precedensu w Polsce, każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie przez sąd i nie ma gwarancji wygrania postępowania sądowego.