Blog dla Frankowiczów

Ugoda bankowa Raiffeisen (Polbank) – nowe warianty w porównaniu do sprawiedliwych ugód ŻBK. Czy ugoda ma sens po 10 korzystnych dla frankowiczów wyrokach TSUE, czy lepiej poczekać na PRAWOMOCNY wyrok?

Avatar Kamil ChwiedosikKamil Chwiedosik - 26 grudnia 2023
Pierwotnie niechętny jakimkolwiek rozmowom z frankowiczami Raiffeisen Bank chce zawrzeć porozumienia z każdym, kto nadal spłaca kredyt CHF. Na tak radykalną zmianę poglądów wpływ miały oczywiście ostatnie wyroki TSUE, które pogrążyły (i tak już słabą) pozycję banków w sporze z posiadaczami hipotek frankowych. Ugoda frankowa czy czekać na wyrok – na co powinni zdecydować się frankowicze?
  • Raiffeisen (Polbank) ugoda bankowa vs wyroki TSUE – porównanie korzyści dla frankowiczów. Raiffeisen Bank w grudniu poinformował o przekształceniu swojego pilotażowego programu ugód z kredytobiorcami CHF w systemowy program ugód.
  • Czy ugoda z Raiffeisen jest korzystna dla frankowiczów? Czym skutkuje stosowanie klauzul abuzywnych w umowach Polbank? Wyroki TSUE zapewniają tak wysokie korzyści z pozwania banku, że ugoda frankowa Raiffeisen (i Polbank) nie jest żadną alternatywą dla frankowiczów
  • Porównanie ugód Raiffeisen i ŻBK dla kredytów CHF. Ze wparciem ekspertów z Departamentu Mediacji i Ugód ŻBK możliwa jest ugoda frankowa sprawiedliwa, która – co najważniejsze – gwarantuje nieważność toksycznej umowy
  • Wpływ wyroków TSUE na ugody i strategie Raiffeisen Bank w obliczu 100% wygranych spraw członków społeczności Życie Bez Kredytu. Frankowicze nie powinni ulegać presji banków i zgadzać się na niekorzystne ugody bankowe. Spór z bankiem można szybko zakończyć poprzez sprawiedliwą ugodę sądową.

Ugoda frankowa Raiffeisen i Polbank

W 2023 roku zapadło aż 10 wyroków TSUE, dzięki czemu sytuacja prawna kredytobiorców CHF stała się rewelacyjna, bo nieuczciwi kredytodawcy zostali pozbawieni niemalże wszystkich argumentów sądowych! Banki – w szczególności po grudniowych decyzjach Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości – znalazły się w kropce i doskonale zdają sobie z tego sprawę. Właśnie dlatego tak bardzo nalegają na ugody z frankowiczami. Raiffeisen Bank (dawny Polbank) niedawno ogłosił, że dotąd pilotażowy program ugód frankowych przekształca w program systemowy. Oznacza to, że każdy, kto nadal spłaca kredyt CHF w tym banku, może zawrzeć ugodę frankową. Niestety, zmiana jest tylko ilościowa, a nie jakościowa. Ugody oferowane przez Raiffeisen nadal opierają się na fatalnych dla frankowiczów warunkach.

Warto przypomnieć, że Raiffeisen Bank International AG (Polbank) pierwotnie krytykował koncepcję ugód, ale zmienił podejście w obliczu rosnącej liczby pozwów. Ugody oferowane przez Raiffeisen oparte są na przestarzałym i niekorzystnym dla frankowiczów modelu KNF ogłoszonym w 2020 roku. Od tego czasu w sprawach frankowych zmieniło się naprawdę dużo. Po wyrokach TSUE, które potwierdziły, że banki nie mogą żądać jakichkolwiek dodatkowych roszczeń od kredytobiorców, frankowicze preferują sądowe unieważnienie umów niż zawieranie niekorzystnych ugód.

Ugody bankowe Raiffeisen Bank opierają się na konwersji kredytu z CHF na PLN z zastosowaniem drogiego wskaźnika WIBOR. Dawny Polbank oferują frankowiczom trzy warianty:

– kontynuację kredytu w PLN opartego na zmiennej stawce referencyjnej WIBOR z zachowaniem dotychczasowego okresu kredytowania,

– kontynuację kredytu w PLN opartego ze stałą stopą procentową przez 5 lat z zachowaniem dotychczasowego okresu kredytowania,

– możliwość jednorazowej całkowitej spłaty kredytu.

Tak naprawdę każda z tych opcji jest niesprawiedliwa względem posiadaczy kredytów frankowych. Bank na każdym z tych wariantów zarobi krocie kosztem poszkodowanego frankowicza. Raiffeisen tak skroił swoją ofertę pseudo-ugód, aby uniknąć skutków wyroków TSUE, zgodnie z którymi banki nie mogą czerpać jakichkolwiek zysków z nieuczciwej umowy o kredyt waloryzowany do franka szwajcarskiego. W istocie bankom nie należy się jakakolwiek rekompensata, wynagrodzenie czy waloryzacja w związku z udzielaniem toksycznego kredytu, a samo roszczenie o zwrot udzielonego kapitału może być przedawnione.

Oczywiście oferta Raiffeisen jest skierowana tylko do kredytobiorców nadal spłacających kredyt. Bank zupełnie ignoruje tych frankowiczów, którzy już spłacili nieuczciwe zadłużenie, pomimo że oni również zostali pokrzywdzeni przez nieuczciwe praktyki tej instytucji finansowej. Przypominamy, że kredytobiorcy już ze spłaconą hipoteką mają takie same prawa walczyć o swoje prawa i także mogą odzyskać nadpłacone pieniądze od banku, jeżeli zdecydują się na pozew.

Ugoda frankowa czy czekać na wyrok?

Nie warto zawierać tak rażąco niesprawiedliwej ugody frankowej, ponieważ Raiffeisen Bank już przyznał się do stosowania praktyk naruszających interesy konsumentów, w tym wprowadzania ich w błąd w umowach kredytowych. Bank został zobowiązany przez UOKiK do oficjalnego poinformowania klientów o swoich nieuczciwych działaniach. Ta decyzja UOKiK stanowi prejudykat, ułatwiając konsumentom dochodzenie swoich praw sądowych. Dla pełniejszego kontekstu i szczegółów polecamy nasz artykuł: Raiffeisen (Polbank) przyznał się, że stosował wobec konsumentów praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na wprowadzaniu konsumentów w błąd.

Nie ma jakiegokolwiek sensu nadal spłacać kredyt, który w świetle prawa jest nieważny. Całkowita spłata kredytu na warunkach Raiffeisen również jest nieopłacalna, bo to bank powinien zwrócić kredytobiorcy pieniądze, a nie odwrotnie. Bardzo wielu frankowiczów ma już wysokie nadpłaty względem udzielonej kwoty kapitału, które – zgodnie z najnowszymi wyrokami TSUE – bank winien zwrócić. Z tego powodu nie warto rozważać propozycji dawnego Polbanku, ponieważ pozew banku gwarantuje zdecydowanie większe korzyści. Jedynym uczciwym rozwiązaniem sporu o umowę frankową jest uznanie jej za nieważną od samego początku.

Prawomocny wyrok na zasadzie teorii dwóch kondykcji, czyli 100% prawomocnych wyroków osiąganych przez członków społeczności ŻBK, oznacza dla frankowiczów zwrot wszystkich nieprzedawnionych rat frankowych (czyli zazwyczaj wszystkich rat wpłacanych od początku umowy kredytowej), wyzerowanie salda kredytu (a zatem brak konieczności spłaty rat w przyszłości) oraz wykreślenie wpisu banku z księgi wieczystej kredytowanej nieruchomości. W dodatku bank po przegraniu sprawy ma obowiązek pokryć koszty pełnomocnictwa procesowego, czyli koszty pomocy prawnej pokryje de facto bank. Warto też przypomnieć, że dzięki zabezpieczeniu roszczenia frankowicze na czas procesu mogą być przez sąd zwolnieni z obowiązku spłaty rat. A jeżeli nie chcemy czekać kilku lat na prawomocny wyrok, to istnieje możliwość zawarcia ugody sądowej na naprawdę sprawiedliwych i korzystnych warunkach.

 Ugoda frankowa sprawiedliwa – czyli jaka?

W Życie Bez Kredytu możliwe jest zawarcie sprawiedliwych ugód sądowych. W odróżnieniu od propozycji Raiffeisen sprawiedliwa ugoda frankowa przede wszystkim zakłada nieważność umowy o kredyt frankowy, co zapewnia frankowiczom zdecydowanie większe korzyści. Sprawiedliwa ugoda frankowa, którą można wynegocjować z pomocą Departamentu Mediacji i Ugód ŻBK oparta jest o dominujące orzecznictwo w sprawach frankowych i zgodna z najnowszymi wyrokami TSUE. Zawierana jest przed sądem, co gwarantuje uczciwość jej warunków, bezpieczeństwo i wyczerpanie jakichkolwiek roszczeń banku względem frankowicza na przyszłość.

Dzięki sprawiedliwej ugodzie frankowej kredytobiorcy odzyskają nadpłacone pieniądze i nie będą musieli już martwić się dalszą spłatą zadłużenia, bo zostanie ono zredukowane do zera. Ponadto frankowicze odzyskają należne im odsetki ustawowe (obecnie aż 11,25% w sakli roku), a bank zostanie zobowiązany do usunięcia wpisu hipotecznego z KW kredytowanej nieruchomości. Ugoda zawarta przed sądem posiada klauzule wykonalności, dzięki czemu bank nie będzie mógł w żaden sposób wycofać się z wypracowanego porozumienia.

Kredytobiorcy frankowi są zachęcani przez banki do zawierania niekorzystnych ugód bankowych, bo dla nich to ostatnia możliwość na zabezpieczenie swoich nieuczciwych zysków z umów frankowych. Kredytodawcy do tej pory grali na zastraszanie frankowiczów nieuzasadnionymi roszczeniami oraz bezcelowe wydłużanie procesów sądowych. Po grudniowych wyrokach C-140/22 oraz C-28/22, a także decyzji C-756/23, banki muszą zdecydowanie zmienić swoją strategię procesową. Kredytodawcom nie będzie już w żaden sposób opłacać się rozciągać w czasie trwających postępowań o kredyty CHF. Ponadto TSUE definitywnie stwierdził, że bankom nie należy się żadna waloryzacja ani inne wynagrodzenie za udzielnie nieuczciwego kredytu. Dlatego obecnie banki robią wszystko, aby tylko zawrzeć pseudo-ugody, które uratują ich zyski z procederu frankowego. Jednak frankowicze mają o wiele bardziej korzystne możliwości uwolnienia się od toksycznego zobowiązania: Sprawiedliwe ugody frankowe ŻBK.

Kamil Chwiedosik
Kamil Chwiedosik
Od wielu lat zajmuję się wsparciem osób, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej na skutek nieuczciwej działalności instytucji finansowych. Takie osoby często nie wiedzą, w jaki sposób mogą uzyskać pomoc w obszarze swoich praw konsumenckich. Niejednokrotnie spotykałem się u takich osób z poczuciem wstydu i dyskomfortu, uczuciami zupełnie bezpodstawnymi, gdyż sytuacja, w której się znaleźli, nie jest wcale wynikiem ich zaniedbania czy lekkomyślności.